In dit leven koos ik om van verschillende facetten te proeven en daar de diepte van te ervaren, om een zo’n breed mogelijk beeld te krijgen van onze samenleving. Ik koos bewust geen lange studies en liet al het aangeleerde los om mijn eigen pad hierin te vinden. Met vallen en opstaan kwam ik steeds dichter bij mezelf, mijn droom, verlangen, maar ook mijn oerpijn.

Het tij begon te keren toen ik me terugtrok uit het energiebedrijf waar ik werkte, om mezelf onder te dompelen in natuurkennis en oosterse wijsheid. Diep vanbinnen voelde ik een roep om deze vergeten parels terug te brengen in de maatschappij. Zodat we dat wat ontbreekt, de onzichtbare laag, kunnen begrijpen en praktisch toepassen in onze dagelijkse bezigheden.

Langzaam werd ik herinnert aan de droom waarmee ik naar de aarde kwam. Een beeld van een wereld waarin we samenleven in harmonie met elkaar en in overeenstemming met het goddelijke en de natuurwetten. En stel ik mij zelf volledig ten dienst om dit op individueel, collectief, organisatorisch en wereldbestuur niveau op aarde helpen te implementeren.

Met scherpe visie doorzie ik vastgeroeste paradigma’s, en laat ik datgene boven komen wat de stroom blokkeert. Wanneer de storm gaat liggen en er ruimte komt voor oplossingen bied ik op maat gemaakte organische structuren vanuit strakke kosmische kaders. En help te verbinden met de oorsprong, zodat er een krachtig fundament ontstaat voor de toekomst.

De heiligheid die ik voel in oude beschavingen en inheemse culturen wens ik terug te brengen in de hedendaagse maatschappij. Het is onze uitdaging om oude wijsheid toe te passen, in de westerse wereld. Na de herontdekking van oude stammen, zoals de Maya’s, Inca’s, Germanen en Alifuru, kwam ik in contact met de oude voorouders van de grond waar ik nu leef, het oervolk de Friezen. Zij geven een stille bedding aan het geheel, waar ik dienstbaar aan ben.

Achtergrond

Auteur van het Handboek voor de Nieuwe Aarde

Hoofdbegeleider jaarprogramma’s met het Levenswiel (tool voor ascensie)

Transformatief coach & Transitie begeleider bij Regenboogsessies

General Manager bij de School van Ascensie (collectief van en voor meesters)

Aanspreekpunt Raadsvuur (collectief van inheemse raden in Nederland)

Founder & voorzitter Stichting de Nieuwe Aarde (keten van leefgemeenschappen)

Architect & manifestator Business Alchemy (next level zakelijke ondersteuning)

Spelontwikkelaar en auteur van het Elfenspel (opstellingen spel met natuurwezens)

Co-founder van de Bezield geld Movement (bouwstenen voor de nieuwen aarde)

In zachte kracht,

 

Aéreon

31(0)645288727

Architect van duurzame uitgelijnde blauwdrukken, Auteur, Levenskunstenaar,Transitie begeleider, Consultant & Business Alchemist