Voel jij de roep naar iets nieuws? Heb je al één of meerdere succesvolle creaties op aarde gebracht, of sta je aan de voorgrond van iets groots, en zoek je een betrouwbare gids? Wil je meer bewustzijn brengen in je bestaande werk, bedrijf of organisatie, maar weet je niet hoe? Dan heb je nu de sleutel gevonden…

Mijn primaire aandacht gaat uit naar het ondersteunen van mensen die geroepen worden naar een bestemming. Zowel in het bedrijfsleven als in de persoonlijke sfeer. Mijn wens is dat ze een innerlijke roep voelen bij te dragen aan het geheel, een betere wereld wat ik noem, de Nieuwe Aarde.

Middels afstemming en uitlijning starten we een traject waarin we samen door alle stappen lopen richting het volledig zelf dragen van een nieuwe aarde manifestatie. In deze multidimensionale begeleiding blijft niks onaangeraakt. Juist levensgebieden waar energie vast zit, brengen we beweging.

In mijn beleving is er een wereld van energie die ik de droomsfeer noem. Hier ontstaan alle manifestaties voor ze onze fysieke wereld betreden. Door in deze kern- en programmeerlaag bewust sturing te geven, komen diepe onderbewuste patronen aan het licht, en ontstaat er helderheid in je creatie en pad.

De ondersteuning die ik aanbied is integer, uitgelijnd en betrouwbaar, en reikt verder dan deze tijd, wereld en dimensie. We stemmen af op jouw diepste verlangens, jouw zielenmissie en brengen deze in lijn met een collectieve behoefte. In samenwerking met de eenheid geven we vorm aan jouw leven.

Aéreon,
Architect voor nieuwe aarde creaties
Spaceholder voor heilige transities
Consultant, Coach & Business Alchemist

Mijn grootste kracht zit hem in het getuige zijn en aanwezig blijven van je grootste transformatie. Wanneer al het vertrouwde wegvalt, je naar een nieuwe bestemming wordt getrokken maar geen licht meer ziet aan het einde van de tunnel, ben ik er om je uit het moeras te begeleiden,
zodat jij het pad van je wezen kunt vervolgen.

Effect van de Dienst

Begeleiding naar die nieuwe fase van je leven of bedrijf!

Jouw unieke kleur en signature leven en uitdragen in de wereld!

Indalen en activeren van jouw unieke goddelijke blauwdruk!

Als een ware kunstenaar jouw leven in alle facetten zelf vormgeven!

Een diepe transformatie op alle levensgebieden

Integreren van nieuwe krachten en verloren gaven

Vergroten van draagkracht, reikwijdte en bewustzijn

Samen ontwikkelen van op maat afgestemde diensten

Je legacy op aarde brengen en vergulden voor de toekomst

Helderheid levenspad, missie, kosmische taken en onderstromen

Samen uitwerken en laten landen van jouw persoonlijke signature

Vervulling brengen in je werk, je missie laten indalen in je bedrijf

Aantrekken van nieuwe klanten, inkomsten en  mogelijkheden

Opschonen van je heilige ruimtes zodat er rust ontstaat

Opschoning in je vorige levens en voorouderlijnen

Mij hoofdfocus is gidsen op Nieuwe Aarde;

 

relaties, leefstijlen, business, partnerships, co-creaties,

leiders, organisaties, multinationals, stichtingen, movements & eco-systemen

De blauwdruk

De laag van de blauwdruk is als het ware een ruimte waar de energetische architectuur van een creatie bestaat. Hier wordt bepaald hoe iets groeit en bloeit, hoe de energie naar de materie stroomt.

De blauwdruk is het potentieel waar tot iets zich kan vormen. Maar in de ontmoeting met aardse facetten zoals de omgeving, persoonlijke of collectieve blokkades, kan een creatie al sterven voordat ze tot bestaan komt. Of wel op aarde komen, maar niet levensvatbaar blijken, laat staan duurzaam worden.

Elk bedrijf en organisatie heeft een blauwdruk. Het is de energetische structuur waarin alle diensten, workflows, relaties plek hebben. Ook oude onopgeloste problemen en blokkades van eerdere creaties, voorouders, vorige levens etc. zijn hier aanwezig, en oefenen invloed uit op onze filters, keuzes en wat we daardoor aantrekken.

Elke intentie die voortkomt uit een puur verlangen of collectieve behoefte wordt, met de juiste aandacht en begeleiding, vroeg of laat een zelfdragend creatie. Wanneer het alle stappen van de manifestatie doorloopt kan deze zelfs los komen van de founder, of het collectief die het op aarde heeft gebracht. Dit proces is heilig.

Door middel van proceswerk maken we aanpassingen in de blauwdruk. Door in het diepe onderbewustzijn te duiken, kunnen we mislukkingen begrijpen en voorkomen. We leren onze energie op de meest effectieve manier in te zetten, surfen op de collectieve golven en maken gebruik van bestaande draagvelden…

In de diepte herzien we keuzes die zijn gemaakt waardoor de creatie van koers raakte. Vanuit uitlijning raken de oorsprong van wonden, en middels alchemie transformeren we de blokkades in bouwstenen voor onze droom.

Ben je klaar voor die volgende grote stap in je leven?

Aeréon,
The invisible architect