Voor nieuwe-tijdse organisaties

Organisaties

Bedrijfsopstelling

De onderstroom en het potentieel van een organisatie of team zicht-, tast-, en voelbaar maken.

M.D. Onderhoudsbeurt

Multidimensionale onderhouds- beurt zodat de motor van uw organisatie soepel blijft draaien.

M.D. Onderhoudspakket

Elk kwartaal een sessie gericht op; integratie, transformatie en multidimensionale uitlijning.

 Business coaching voor de Nieuwe Aarde

Bedrijfs-opstelling

Elke organisatie is de samenkomst van vele lagen. De bovenwereld, het grotere plan achter de creatie. Maar ook alle ervaringen van het verleden, gemiste kansen, conflicten zijn ook in het onderbewuste genesteld. Zij vormen naast natuurlijk de mooie ervaringen die zijn gematerialiseerd tot kansen en kwaliteiten, de cultuur. Dit is hoe de energie stroomt en bepaald wat je aantrekt, wat slaagt en wat niet.

Een bedrijfsopstelling haalt het onderbewuste boven, laat zien wat er in de energie gebeurd. De onderstroom wordt als het ware mega uitvergroot, zodat thema’s tussen teamleden onderling, helder zichtbaar worden. Maar het gaat nog verder dan dat. Doordat de oorsprong van blokkades in kaart worden gebracht in een veilige oordeelloze ruimte, ontstaat er een diepe heling op kernthema’s. Deze intense opschoning en transformatie maakt, dat alle puzzelstukken en bouwblokken worden verzameld, zodat de volgende fase kan worden ingewijd. Dat wat wil geschieden openbaart zich…

Mogelijke vragen

Thema’s

* uitlijning met de droom van de founder

* onderstroom in team helder maken

* opschoning van wrijving tussen teamleden

* heling op steeds terugkerende bedrijfsthema’s

* transformatie op verstrikkingen, blokkades en sabotage

Gevolg van een opstelling

Uitkomsten

* dat wat de energie stagneerde wordt zichtbaar

* de volgende stap van ontwikkeling wordt helder

* schone verbinding tussen team leden en directie

* een directe verandering in hoe de energie wil stromen

* iedereen staat stevig op zijn of haar eigen plek

 

opschoning blauwdruk

Hoe werk het?

We plannen samen een vrijblijvend gesprek in
In deze eerste kennismaking werken aan een veilige basis, waarin we kunnen voelen dat er iets magisch wil gebeuren. We gaan de kern van de vraag trachten te vangen. De basis voor de bedrijfsopstelling.

Ontvangen van een vrijblijvend voorstel
Vanuit het eerste gesprek hebben zich vaak al de contouren laten zien van de bedrijfsopstelling of multidimensionale onderhoudsbeurt. Dit werk ik uit in een helder voorstel.

De bedrijfsopstelling
De dag van de opstelling kom ik met 1 of 2 representanten. Er is ruimte voor de aanwezigheid van een eigen team. We doen:
* een voorstelronde,
* een inleidende meditatie,
* een opstelling vanuit de wijsheid van het veld,
* een opstelling gericht op de klantvraag.

Integratie
Na ongeveer 3/4 weken is er een integratie moment.
Een reflectie van de dag, met een helder stappenplan voor de toekomst.

Extra: Multidimensionaal Onderhoudspakket
Net als bij een auto- of hosting bedrijf, kan na een opstelling gezamenlijk besloten worden een onderhoudspakket actief te zetten.

 Business coaching voor de Nieuwe Aarde

Nieuwe aarde blauwdruk

Al een tijdje zit mijn focus op begeleiding van bewuste ondernemers en nieuwe aarde organisatie. Er is een bepaalde mate van multidimensionaliteit nodig, voor mij om echt aan de slag te gaan. Ik begin steeds meer een speelveld te zien waarin bedrijven zich bevinden. Welke drijfveren hen motiveren, maar nog simpeler vertaald: draagt het in zijn geheel bij aan het instant houden van de matrix, of wordt er gebouwd aan de nieuwe aarde?

Voor de zekerheid, er is geen oordeel. Het is beide goed, maar voor mij is het van belang dat mijn energie al constructief bouwt aan het nieuwe. Daar word ik blij van, gaat mijn hart van open. Ik leer steeds meer dat ik in contact sta met de blauwdruk van de nieuwe aarde, en kan vanuit daar ook contact maken met de nieuwe aarde blauwdruk van een bedrijf.

Routekaart naar
een nieuwe aarde organisatie

Van de Oude aarde

Matrix

·      Focus op winstmaximalisatie
·      Hiërarchie & Controle
·      Onttrekt energie van het systeem
·      Gaat onzorgvuldig om met de aarde
·      Creëert verstrikking & afhankelijkheid
·      Vaste kaders, structuren & methodes
·      Beweegt (onbewust) vanuit schaarste
·      Focus op korte termijn groei
·      Politiek & Verborgen agenda’s
·      Weinig tijd en hard werken
·      Visie en missie dienen zichzelf

Naar de Nieuwe aarde

Blauwdruk

·      Focus op waarde genereren
·      Stroming door natuurlijke ordening
·      Genereert energie vanuit het systeem
·      Duurzaam en regeneratief
·      Nodigt uit tot autonomie & eigenaarschap
·      Ademende bewegelijke kaders
·      Beweegt (bewust) vanuit overvloed
·      Werkt aan een langetermijn basis
·      Transparantie & natuurlijke plekbepaling
·      Ruimte om te zijn in het oog  van de storm
·      Visie en missie dragen bij aan iets groters

 

Contact maken met die nieuwe aarde blauwdruk, is als het ware even door het gordijn kunnen kijken naar;
“wat de bedoeling” is. Je ziet direct welke puzzel stukken missen, welke bouwblokken nog niet zijn opgehaald, maar ook waar jouw persoonlijke processen nog in de weg staan om het nieuwe toe te laten.

Middels opstellingen en 1 op 1 begeleiding, brengen we je steeds meer in contact met de nieuwe aarde blauwdruk. We laten je er niet in zwemmen, we houden het tegelijk aards en praktisch, zodat ook de basis versterkt wordt en er inkomsten genereert worden. Wel op een andere manier, die in de meeste gevallen overgave vraagt.

Met wie?

Partners & co-creators

In samenwerking met Pegasus Consultancy

Visie

Pegasus Consultancy begeleidt bedrijven en organisaties van chaos en turbulentie van snel veranderende tijdperken naar het OOG van de STORM. Middels traditionele en vernieuwende werkvormen wordt de “ware bedoeling” zichtbaar en ontstaat er uitlijning en helderheid.

Missie

Pegasus Consultancy wil via het activeren en begeleiden van zowel de formele ordening als de informele ordening van binnenuit de kanteling laten ontstaan. In deze samenwerking worden organisatie compleet. De ware bedoeling staat centraal en krijgt praktische handvaten. Er ontstaan hybride organisatiemodellen waarin het “niet weten” en “organisch structuren” plek krijgen.

Reinier Maarschall

Reinier Maarschall

Vanuit leiderschapskwaliteiten als wel een degelijke achtergrondkennis in IT, kan ik de organisatie helpen om een solide technologische strategie op te bouwen dat voldoet aan zowel de huidige organisatie-behoeften, als ook de weg vrij maakt naar een voortdurend succes en productiviteit in de toekomst.

Marieke Vreugdenhil

Marieke Vreugdenhil

Marieke is een anker voor verandering. Met zachte aanwezigheid brengt ze boven wat de vooruitgang versperd, dat kunnen persoonlijke thema’s zijn, maar ook organisatie- en leiderschapsvraagstukken. Voorbij de ruis van alle dag heeft ze een scherpe visie van wat nu belangrijk is, en brengt ze aanwezigheid op het snijpunt van de transitie.

.

Wees welkom

De blauwdruk zichtbaar maken